Oprogramowanie

PC-POS PREMIUM

PC-POS Premium to zaawansowane rozwiązanie informatyczne do obsługi systemów kasowych z wieloma stanowiskami kasowymi PC-POS

Jego podstawowym zadaniem jest nadzór i komunikacja nad kasami i kasjerami - w systemie możemy na bieżąco obserwować utargi zarejestrowane na poszczególnych kasach, a także śledzić wyniki sprzedaży wybranych kasjerów.

System umożliwia rozliczenie zmian kasjerów oraz zarejestrowanie odbiorów częściowych dokumentujących gotówkę przekazaną przez kasjerów w trakcie pracy.

PC-POS Premium pośredniczy w wymianie danych pomiędzy programem magazynowym (np. PC-Market) a kasami PC-POS.

System posiada własną bazę danych, w której przechowuje m.in.:
- szczegółowe paragony z kas PC-POS,
- dokumenty rozliczeń zmian kasjerów i odbiorów częściowych,
- zarejestrowane na kasach inne dokumenty tj. KP, KW, faktury do paragonów.
W przypadku wymiany danych z bazą PC-Market mamy możliwość przesyłania wyników sprzedaży tradycyjnie, czyli jako poszczególne kasy PC-POS, lub też jako zbiorczy utarg z jednej kasy ECR (nowy typ kasy PC-POS Premium).
Istnieje też możliwość przesyłania danych z wykorzystaniem formatu plikowego PC-POS 3, co pozwala na integrację PC-POS Premium z oprogramowaniem magazynowym innych producentów.

Zapytaj o cenę
Brutto

PC-POS Premium to zaawansowane rozwiązanie informatyczne do obsługi systemów kasowych z wieloma stanowiskami kasowymi PC-POS.

Jego podstawowym zadaniem jest nadzór i komunikacja nad kasami i kasjerami - w systemie możemy na bieżąco obserwować utargi zarejestrowane na poszczególnych kasach, a także śledzić wyniki sprzedaży wybranych kasjerów.

System umożliwia rozliczenie zmian kasjerów oraz zarejestrowanie odbiorów częściowych dokumentujących gotówkę przekazaną przez kasjerów w trakcie pracy.

PC-POS Premium pośredniczy w wymianie danych pomiędzy programem magazynowym (np. PC-Market) a kasami PC-POS.

System posiada własną bazę danych, w której przechowuje m.in.:
- szczegółowe paragony z kas PC-POS,
- dokumenty rozliczeń zmian kasjerów i odbiorów częściowych,
- zarejestrowane na kasach inne dokumenty tj. KP, KW, faktury do paragonów.
W przypadku wymiany danych z bazą PC-Market mamy możliwość przesyłania wyników sprzedaży tradycyjnie, czyli jako poszczególne kasy PC-POS, lub też jako zbiorczy utarg z jednej kasy ECR (nowy typ kasy PC-POS Premium).
Istnieje też możliwość przesyłania danych z wykorzystaniem formatu plikowego PC-POS 3, co pozwala na integrację PC-POS Premium z oprogramowaniem magazynowym innych producentów.

System kasowy PC-POS Premium składa się z następujących elementów:

- komputerowych kas PC-POS - oprogramowania przeznaczonego dla stanowisk pracujących w środowisku MS Windows lub Linux,

- programu administracyjnego POSAdmin - przeznaczonego do zarządzania komunikacją z kasami, nadzorującego prace kasjerów oraz pośredniczącego w wymianie danych z systemem magazynowym PC-Market (lub innym programem na zapleczu sklepu),

- serwera wymiany danych - Server-BackOffice - umożliwiającego komunikację POSAdmin z PC-Market
 

Schemat działania systemu kasowego PC-POS Premium:

26.2894?OpenElement&FieldElemFormat=gif
Omówienie poszczególnych składowych systemu PC-POS Premium:

PC-POS to program przeznaczony dla obsługi komputerowych stanowisk kasowych. Podstawową rolą PC-POS w rozwiązaniu PC-POS Premium jest rejestrowanie sprzedaży paragonowej.

Podstawowe cechy programu PC-POS:

 • przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika, dostosowany także do pracy na terminalach dotykowych,
 • interfejs adaptowalny do różnych wymagań użytkowników, np. związanych z branżą,
 • bezpieczeństwo pracy i danych poprzez zastosowanie lokalnej bazy danych i synchronizacji danych z bazą zdalną,
 • współpraca z większością modeli urządzeń sklepowych (drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych, wagi przykasowe, klawiatury programowalne)
 • praca w środowisku Windows lub Linux.

O samym oprogramowaniu kasowym PC-POS można więcej przeczytać na stronie poświęconej programom z rodziny PC-POS: Program kasowy PC-POS.
PCPOS7_okno_kasjera_1_male.JPG?OpenImageResource
 

Program POSAdmin w rozwiązaniu PC-POS Premium pełni funkcje administracyjną w zakresie nadzoru nad kasami PC-POS i pracujących na nich kasjerów. Program posiada własną bazę danych, która jest źródłem danych dla kas PC-POS (stąd kasy pobierają dane wykazowe) oraz "magazynem" dla dokumentów zarejestrowanych na kasach (tj. paragony, wpłaty/wypłaty, faktury do paragonów).
 

Podstawowe możliwości POSAdmin:

 • podgląd bieżącego utargu kasjerów z informacją: zarejestrowanej sprzedaży w poszczególnych formach płatności i walut, ilości/wartości anulowanych paragonów i wystornowanych pozycji, wartości sprzedanych/zwróconych opakowań, wartością udzielonych rabatów
 • podgląd bieżącego stanu kas: wartość zrealizowanego na danej kasie utargu, ilość zarejestrowanych paragonów, średnia wartość "koszyka" i średnia ilość pozycji na zarejestrowanych na danej kasie paragonach
 • możliwość ustalania progu alarmu dla gotówkowego utargu kasjerów
 • rejestrowanie i podgląd dokumentów rozliczeń zmian kasjerów (i odbiorów częściowych)
 • podgląd dokumentów wystawionych na kasach
 • zdalne zlecanie raportów dobowych dla kas PC-POS
 • zestaw raportów dedykowanych dla systemu nadzoru kas i kasjerów.

87.468C?OpenElement&FieldElemFormat=gif


Serwer wymiany danych - Server-BackOffice - pośredniczy w wymianie danych pomiędzy programem magazynowym a bazą programu POSAdmin. W bazie tej przechowywane są dane pobierane i oddawane przez kasy PC-POS. Podstawowe możliwości tego programu:

 • wymiana danych z bezpośrednim zapisem do bazy PC-Market - osobno dla każdej kasy PC-POS - w tym przypadku w bazie PC-Market dla każdej kasy z osobna zapisywane są dokumenty zarejestrowane na poszczególnych kasach
 • wymiana danych z bezpośrednim zapisem do bazy PC-Market - zbiorczo, jako jedna kasa ECR typu "PC-POS Premium" - w tym przypadku w bazie PC-Market dla tej jednej kasy tworzone są w bazie tylko dokumenty: "Importu sprzedaży z kas" (ilościowo-wartościowy zapis sprzedaży poszczególnych kartotek towarowych na wszystkich kasach) i "Utargu sprzedaży z kas" (odpowiadający sumarycznemu raportowi dobowemu dla wszystkich kas) - w razie potrzeby odtworzenia informacji np. o paragonach szczegółowych, można skorzystać z raportów dostępnych w POSAdmin
 • wymiana danych plikowa w formacie PC-POS 3 - w tym przypadku wymiana danych z programem PC-Market możliwa jest po skonfigurowaniu kasy PC-POS 3 (jako kasy ECR), dane podobnie jak we wcześniejszym przypadku są zbijane i zapisane w bazie pod tą jedną kasą - w zależności od wybranej opcji importu danych z kas w programie PC-Market, istnieje możliwość odpytania się o paragony szczegółowe zarejestrowane na kasach PC-POS i zapisane w bazie POSAdmin.