Oprogramowanie

PC-Petrol - oprogramowanie dla stacji paliw

Zapytaj o cenę
Brutto

PC-Petrol - to system przeznaczony do kompleksowej obsługi stacji paliw. Zarówno pracujących niezależnie, jak i zsieciowanych.

PC-Petrol - to kompletny system składający się z aplikacji:

  • stanowiska sprzedaży PC-Petrol POS,
  • serwera automatyki Petrol Server,
  • programu obsługi magazynu PC-Market 7
  • systemu obsługi kart flotowych PC-Flota
  • centrum zarządzania siecią stacji: Konsola Kupca