Systemy elektronicznych transakcji

Terminalowe systemy płatnicze

NOVITUS posiada kilka rozwiązań płatniczych, które zostały przygotowane uwzględniając zróżnicowane potrzeby i odmienną specyfikę działania swoich klientów. Placówkom posiadającym pojedyncze stanowiska kasowe wyposażone w kasy fiskalne w zakresie rozliczeń kartowych transakcji płatniczych proponujemy Terminale płatnicze lub PIN Pady. 

Zapytaj o cenę
Brutto

W ramach wszystkich powyższych rozwiązań płatniczych NOVITUS zapewnia Państwu wykonanie następujących usług:

 • pośredniczenie w podpisaniu umowy z Centrum Rozliczeniowym, które gwarantuje finansową obsługę transakcji dokonywanych w oparciu o karty płatnicze, polegającą na przelewie środków na konto firmy akceptującej karty i transmisji danych do Centrum Rozliczeniowego,
 • dostarczenie oraz instalację urządzenia lub systemu umożliwiających akceptację kart płatniczych,
 • szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu akceptacji kart płatniczych,
 • całodobową telefoniczną pomoc techniczną (Centrum Obsługi klienta),
 • interwencje serwisowe.

Proponowane przez NOVITUS SA systemy umożliwiają akceptację kart płatniczych wydanych w następujących organizacjach kartowych: VISA (karty VISA  i  VISA Elektron), MASTERCARD (karty Eurocard/MasterCard , MasterCard,  Maestro, MasterCard Electronic), NOVITUS zapewnia również możliwość dokonywania płatności w oparciu o karty American Express. Transakcje tego typu regulowane są oddzielną umową w podpisaniu, której także pośredniczy NOVITUS.

 

Terminale płatnicze

Terminale płatnicze to szybkie i bezpieczne urządzenia pozwalające na autoryzację oraz realizację transakcji za pomocą kart płatniczych. Proponowane przez NOVITUS  elektroniczne terminale płatnicze z serii iCT220 oraz iWL250 to wysokiej klasy multiaplikacyjne urządzenia obsługujące zarówno karty magnetyczne, chipowe jak i karty zbliżeniowe. Terminale wyposażone są w szybkie, termiczne drukarki, modemy, alfanumeryczną klawiaturę, ciekłokrystaliczne wyświetlacze. Przyjazny dla użytkownika interfejs terminali sprawia, iż są one intuicyjnymi narzędziami usprawniającymi proces przeprowadzania transakcji dokonywanych w oparciu o karty płatnicze. Dzięki swojej modułowej architekturze terminale oprócz aplikacji płatniczych mogą obsługiwać również inne programy poszerzając w ten sposób swoje możliwości funkcjonalne (np.: lojalnościowe, drukowania logo oraz sprzedaży doładowań telefonów komórkowych).

W obecnym momencie dostępne są następujące terminale:

 • przenośne GPRS - iWL250
 • stacjonarne: iCT220 (komunikacja z Centrum Rozliczeniowym może się odbywać przez linię telefoniczną PSTN, internet i GPRS)

Każdy terminal może funkcjonować samodzielnie lub przy współpracy z kasą fiskalna NOVITUS lub kasą komputerową. Terminal łączy się z kasą fiskalą przy pomocy łącza RS232. Komunikacja pomiędzy kasą a terminalem wygląda następująco. Po naciśnięciu klawisza kasy z symbolem karty płatniczej, kasa wysyła do terminala rozkaz realizacji płatności wraz z kwotą, a następnie oczekuje na przeprowadzenie transakcji przez terminal. (Oczekiwanie można w każdym momencie przerwać klawiszem "ZEROW"). Po dokonaniu transakcji terminal informuje kasę fiskalną o jej wyniku, a ta albo automatycznie kończy realizację transakcji wydrukiem paragonu, albo w przypadku braku akceptacji karty, umożliwia zapłatę w inny sposób.

Współpraca terminala z kasą fiskalną eliminuje konieczność wpisywania kwoty sprzedaży do terminala co pozwala:

 • zwiększyć szybkość dokonywania transakcji,
 • zlikwidować pomyłki kasjera przy wprowadzeniu kwoty,
 • zmniejszyć liczbę nadużyć kasjerów.

 

Opis transakcji płatniczej na terminalu

Aby poprawnie przeprowadzić dowolną transakcję kartą płatniczą należy przed jej rozpoczęciem zweryfikować fizyczne zabezpieczenia karty oraz jej datę ważności.

 • Transakcja płatnicza na terminalu rozpoczyna się od odczytania danych z karty we wbudowanym czytniku kart magnetycznych. Można również w niektórych sytuacjach ręcznie wpisać dane karty.
 • Dla bezpieczeństwa transakcji płatniczej wprowadzono dodatkowy etap, w którym osoba obsługująca terminal jest proszona o porównanie numeru karty na wyświetlaczu terminala z numerem wydrukowanym na karcie. Na wyświetlaczu terminala pojawia się wówczas numer karty oraz pytanie: NUMERY ZGODNE? Należy sprawdzić, czy wyświetlony numer jest taki sam jak numer wydrukowany na karcie. W niektórych przypadkach na karcie drukowana jest tylko część numeru – kilka ostatnich cyfr. Dotyczy to części kart debetowych. W takim przypadku należy porównać tylko cyfry wydrukowane na karcie.
 • Po poprawnym rozpoznaniu karty podajemy kwotę transakcji i potwierdzamy klawiszem Enter. Terminal rozpoczyna drukowanie Dowodu Sprzedaży i wyświetla komunikat „POBRANIE PIN”. Kasjer podaje klientowi PIN Pad, który wprowadza PIN i potwierdza go klawiszem Enter. Następuje autoryzacja transakcji, która kończy się wydrukowaniem dwóch potwierdzeń z komunikatem „PIN ZGODNY”. Niektóre karty nie wymagają wprowadzania kodu PIN. Podczas transakcji z wykorzystaniem takich kart, terminal komunikuje się z Centrum Rozliczeniowym i w przypadku pozytywnej autoryzacji drukowane jest potwierdzenie z miejscem na podpis klienta, który następnie jest weryfikowany przez kasjera.
 • Po pozytywnej autoryzacji transakcji w Centrum Rozliczeniowym terminal każdorazowo drukuje dwa potwierdzenia transakcji płatniczej. Jeden egzemplarz potwierdzenia jest zachowywany w placówce handlowej (w przypadku transakcji z weryfikacją podpisu ten z podpisem klienta) a drugi jest wydawany klientowi wraz z paragonem sprzedaży.

 

PIN Pad

PIN Pad to urządzenie umożliwiające posiadaczowi karty płatniczej wprowadzenie kodu PIN podczas transakcji płatniczej. Wprowadzenie kodu PIN zastępuje podpis użytkownika karty. W zależności od typu karty płatniczej terminal może zażądać podpisu ręcznego na wydruku potwierdzenia albo podania kodu PIN.

PIN-Pad wyposażony jest w klawiaturę, wyświetlacz oraz kabel służący do komunikacji z terminalem i zapewniający zasilanie PIN-Pada. Kabel ten jest elastyczny i wystarczająco długi tak, aby przekazywanie PIN Pada klientowi było łatwe i wygodne.

Podczas wykonywania transakcji płatniczej na wyświetlaczu PIN-Pada pojawia się pytanie o potwierdzenie przez klienta kwoty transakcji a następnie prośba o podanie kodu PIN. Zaszyfrowany przez PIN-Pad kod PIN jest transmitowany za pośrednictwem terminala do Centrum Rozliczeniowego, gdzie następuje jego weryfikacja. Jeżeli PIN kod jest prawidłowy transakcja zostaje zakończona. W przypadku błędnego kodu PIN możliwe jest jego powtórzenie. Po kilku nieudanych próbach karta może zostać zablokowana a sprzedawca poproszony o jej zatrzymanie.

W obecnej chwili dostępne są nastepujące PIN-Pady:

 • PIN Pad iPP220 Contactless

 

Logo graficzne

Terminal iCT220 oraz iWL250 umożliwia drukowanie czarnobiałego logo punktu handlowo-usługowego przy potwierdzeniach transakcji. Optymalny dane techniczne pliku logo: szerokość - 384 pixele, wysokość - 200 pixeli, rozmiar <10 kB, typ pliku - mapa bitowa monochromatyczna. W celu aktywacji usługi drukowania logo należy zwrócić się NOVITUS

.

KONTAKT

Tel.  18 444 00 61, 18 444 07 93, 18 444 0062, 18 444 07 56, e-mail: eft@novitus.pl