Systemy elektronicznych transakcji

Idea systemów lojalnościowych

Dynamiczny rozwój handlu i usług oraz stan nasycenia różnorodnością produktów przyczyniły się do zwiększenia konkurencji. Firmy zawzięcie walczą o pozyskanie nowego i utrzymanie stałego klienta. Potężnym narzędziem niezbędnym w tej walc są programy lojalnościowe. Do ich wdrażania zachęca głównie zasada Paretto, która mówi, iż 80% zysków firmy generuje 20% stałych klientów.

Zapytaj o cenę
Brutto

Programy lojalnościowe wdrażane są z wykorzystaniem różnych dostępnych narzędzi marketingowych, jednak najlepsze efekty przynoszą te programy lojalnościowe, które pozwalają stworzyć bazę danych na temat zachowań konsumenckich klienta. Należą do nich systemy, w których klient identyfikowany jest podczas zakupu poprzez kartę lojalnościową. Programy takie budowane są w oparciu o tzw. systemy lojalnościowe tj. urządzenia i programy umożliwiające stworzenie w/w bazy danych.

 

Korzyści wynikające z zastosowania systemu lojalnościowego:

 • Wzrost obrotu i zysku firmy
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach klienta
 • Pozyskiwanie wiedzy na temat koszyka zakupów klienta
 • Precyzyjne stosowanie akcji promocyjnych
 • Związanie najlepszych klientów z firmą
 • Uzyskanie gwarancji ponawiania zakupów
 • Zmniejszenie kosztów pozyskiwania nowych klientów
 • Blokowanie konkurencji i przejęcie ich klientów

 

Systemy lojalnościowe NOVITUS

NOVITUS zajmuje się projektowaniem dowolnych schematów lojalnościowych funkcjonujących w oparciu o karty stałego klienta. Proponujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb placówki handlowej, których nadrzędnym celem będzie wyróżnienie i wynagrodzenie lojalnych klientów danej firmy. Produkty lojalnościowe NOVITUS ze względy na zastosowaną w nich technologię zostały podzielone na dwie grupy tj. Terminalowe systemy lojalnościowe działające w oparciu o platformę terminali płatniczych i magnetyczne bądź procesorowe karty stałego klienta oraz Komputerowe systemy lojalnościowe  działające w placówkach handlowych wyposażonych w komputerowe stanowiska kasowe, w których do identyfikacji klienta służą karty magnetyczne, procesorowe bądź karty z kodem kreskowym.

 

W ramach systemów lojalnościowych NOVITUS zapewnia:

 • stworzenie nowych lub dostosowanie istniejących systemów umożliwiających obsługę transakcji lojalnościowych,
 • dostarczenie i instalacja terminalowych bądź komputerowych systemów lojalnościowych
 • szkolenie pracowników upoważnionych do obsługi systemu
 • elektroniczne przetwarzanie danych, generowanie i przesyłanie ustalonych raportów na temat transakcji lojalnościowych,
 • dostęp do dedykowanej strony internetowej umożliwiającej przegląd raportów
 • dostarczanie kart stałego klienta tj. kart magnetycznych, procesorowych lub kart z kodem kreskowym
 • całodobową telefoniczną pomoc techniczną i interwencje serwisowe.

Rozwiązania stosowane przez NOVITUS wynikają zazwyczaj z koncepcji przedstawionej przez firmę wdrażającą system lojalnosciowy. Posiadamy również podstawowe rozwiązanie lojalnościowe proponowane klientom, którzy dopiero zapoznają się z ideą programów lojalnościowych i w pierwszym etapie ich wdrażania chcą skorzystać z wiedzy i doświadczenia NOVITUS.

 

Podstawowy system lojalnościowy posiada następujące parametry:

Karta stałego klienta

Kartą stałego klienta jest karta magnetyczna, która funkcjonuje jako nośnik numeru, czyli identyfikator klienta

 

Naliczanie punktów

Naliczanie punktów umożliwia aplikacja lojalnościowa działająca na terminalu lub komputerowym stanowisku kasowym. Punkty mogą być naliczane ze względu na następujące warunki spełnianie przez klienta

 • zakup towarów na określoną kwotę - (progi kwotowe, lub wielokrotność pewnej wartości np. za 1zł =1 pkt.)
 • zakup produktu premiowanego
 • zakup towarów w określonej porze dnia
 • zakup w określonym dniu tygodnia lub miesiąca
 • za sumę dokonanych zakupów w danym okresie czasu
 • za częstotliwość dokonanych zakupów

 

Udostępnianie danych

Dane na temat transakcji lojalnościowych udostępnianie są w postaci raportów na dedykowanej stronie internetowej zabezpieczonej unikalnym hasłem i identyfikatorem. Dostęp do strony może być wielopoziomowy. Oznacza to, że dana grupa osób odwiedzających stronę ma przydzielony określony zakres danych do wglądu np. klient może mieć wgląd do swoich transakcji lojalnościowych.

 

Zamiana parametrów systemu lojalnościowego

Zmianę parametrów lojalnościowych systemu umożliwia interfejs internetowy, do którego dostęp zabezpiecza unikatowe hasło i identyfikator. Zmiana parametrów dokonywana jest przez wyznaczonego i przeszkolonego pracownika firmy, która zdecydowała się na wdrożenie systemu lojalnościowego. Wprowadzone w systemie nowe parametry lojlanościowe akceptowane są przez aplikacje lojalnościowe następnego dnia po dokonanej zmianie.

 

Dlaczego systemy lojalnościowe NOVITUS?

Niska cena

Systemy lojlanościwe NOVITUS dostosowane są do możliwości technicznych i finansowych firm które zamierzają je wdrożyć. W systemach lojalnościowych staramy się wykorzystywać urządzenia, które już funkcjonują w placówkach, a za ich obsługę pobieramy stosunkowo niskie opłaty miesięczne.

 

Profesjonalna obsługa

Informatycy NOVITUS tworzący programy lojalnościowe odbywali liczne szkolenia w kraju i zagranicą, zdobywali ogromne doświadczenie tworząc aplikacje płatnicze, których rygorystyczne i wysoce bezpieczne zasady działania zastosowali również aplikacjach lojalnościowych. Nad prawidłowym działaniem systemów lojalnościowych panują wyznaczeni pracownicy NOVITUS pełniący całodobową pomoc telefoniczną zaś w placówkach handlowych opiekę serwisową oferują przeszkolone firmy serwisowe działające na terenie całego kraju.

 

Elastyczność

Ponieważ NOVITUS jest twórcą systemów lojalnościowych dlatego posiada wszelkie narzędzia i możliwości do tworzenia dowolnych systemów lojalnościowych dostosowanych do potrzeb swoich klientów, jak również może rozwijać już funkcjonujące systemy lojalnościowe NOVITUS.

 

Bezpieczeństwo

Podobnie jak w systemach płatniczych NOVITUS stara się zachować wysokie bezpieczeństwo transakcji lojalnościowych poprzez zastosowanie kart procesorowych, lub kart magnetycznych zabezpieczonych kodem PIN.

 

Schemat otwarty

Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów NOVITUS daje możliwość rozbudowy systemów lojalnościowych poprzez dodanie do tych samych stanowisk terminalowych bądź komputerowych dodatkowych funkcji np. akceptacji karty płatniczych, czy obsługi kart flotowych lub innych.

 

Systemowy charakter

NOVITUS SA pragnąc zapewnić sprawny i bezpieczny proces przeprowadzenia transakcji lojalnościowych rozwija współpracę programów lojalnościowych z licznymi urządzeniami i programami zewnętrznymi min. z kasami fiskalnymi NOVITUS oraz programami KC Firma, WF-MAG, McSpal, GASTRO, CHART, SAD

 

KONTAKT

Tel.  608 418 668, 18 521 18 03,18 521 18 04, 18 521 18 05, 18 521 18 06, e-mail: eft@novitus.pl