Systemy elektronicznych transakcji

System Elektronicznych Znaczków Lojalnościowych

Dla placówek handlowo-usługowych zainteresowanych kompleksowym systemem lojalnościowym przygotowaliśmy, przy udziale firmy GSP Marketing, System Elektronicznych Znaczków Lojalnościowych - www.milowezakupy.pl

Zapytaj o cenę
Brutto

W systemie placówka handlowo-usługowa otrzymuje od NOVITUS S.A.:

 • wynajmowane urządzenia umożliwiające gromadzenie przez klientów znaczków lojalnościowych
 • dostęp do strony internetowej umożliwiającej konfigurowanie zasad naliczania znaczków i raportowanie transakcji

od GSP Marketing:

 • karty identyfikujące klienta
 • katalogi nagród
 • nagrody dla klientów wraz z dostarczeniem

 

Wprowadzenie zatem Systemu Znaczków Lojalnościowych nie wiąże się z:

 • wyszukiwaniem urządzeń, które będą obsługiwały system,
 • przygotowaniem projektu graficznego kart lojalnościowych i z zakupem kart,
 • żmudnym tworzeniem katalogu nagród,
 • wyszukiwaniem atrakcyjnych nagród i dostarczaniem ich wybranym klientom.

Taki model współpracy pozwala właścicielowi placówki zaoszczędzić wiele czasu poświęcanego do tej pory na współpracę z firmami marketingowymi, wyszukiwanie nagród i obsługiwanie logistyki związanej z dostawą nagród.

 

Realizacja

 • Właściciel placówki handlowo-usługowej (Partner) zamawia w GSP wymaganą  pulę znaczków określając ilości znaczków jakie mają być załadowane na poszczególne terminale.
 • Firma GSP sprzedaje za określoną kwotę znaczki Partnerowi oraz dostarcza katalogi nagród, karty, foldery.
 • Terminal znajdujący się w placówce pobiera zakupione wcześniej znaczki z serwera.
 • Partner wydaje karty swoim klientom, którzy przy zakupach otrzymują znaczki wg kryteriów ustalonych przez Partnera np.: za kwotę zakupu, towary premiowane, czas transakcji.
 • Klient po uzbieraniu odpowiedniej liczby znaczków zamawia nagrody np.: u Partnera wybierając je z katalogu nagród lub bezpośrednio w GSP.
 • GSP dostarcza bezpośrednio lub do Partnera zamówione nagrody.

 

KONTAKT

Tel.   18 444 00 61  e-mail: eft@novitus.pl
  18 444 07 26
  18 444 07 56