Systemy elektronicznych transakcji

System Rozliczeniowy Taxi

Zapytaj o cenę
Brutto

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na tego typu usługi NOVITUS wprowadził na rynek nowatorski system rozliczeniowy dla przedsiębiorstw taksówkarskich ułatwiający obsługę dużych firm i organizacji. Technologię tę stworzono w celu ułatwienia obsługi rozliczeń bezgotówkowych między kierowcą taksówki a jego klientem.

Przedsiębiorstwo taksówkarskie podpisując umowę otrzymuje terminale ze standardową aplikacją płatniczą (VISA, MASTERCARD) oraz specjalną aplikacją rozliczeniową dla taksówek. Przedsiębiorstwo taksówkowe wyposaża swoich klientów w karty np. z paskiem magnetycznym umożliwiające płacenie za kurs. Niezależnie istnieje możliwość regulacji należności dzięki recznemu wprowadzeniu kodu za pomocą klawiatury terminala.

Ponadto firma korzystająca z usług taxi może analizować bieżący stan rachunku dzięki serwisowi www, co pozwala na bieżąco kontrolować poziom kosztów związanych z przejazdami pracowników.

Na terminalu jest możliwy ponadto wydruk faktury jak i rachunku.

Zalety systemu

System rozliczeniowy Taxi to elastyczne i funkcjonalne rozwiązanie mające na celu usprawnienie działania taksówek, a w przypadku firm korzystających z ich usług szczególnie efektywne i skuteczne zarządzanie kosztami przejazdów.

Klienci korzystając z usług przedsiębiorstw taksówkarskich współpracujących z NOVITUS mają nie tylko możliwość szybkiego i wygodnego przejazdu ale także:

  • bezgotówkowe korzystanie z usług Taxi,

  • pierwszeństwo w zamawianiu przejazdów,

  • brak zbędnych dokumentów, na koniec miesiąca wystawiana jest zbiorcza faktura VAT,

  • automatyczne rozliczanie kursów,

  • możliwość kontrolowania wydatków,

  • możliwość nałożenia limitów ograniczających ilość przejazdów.

W skład systemu wchodzą:

  • Rozliczeniowa aplikacja terminalowa na platformie Ingenico

  • Serwis WWW umożliwiający raportowanie oraz parametryzowanie systemu

  • Serwer systemu rozliczeniowego, z którym łączą się terminale, który wymienia dane z systemem księgowym przedsiębiorstwa taksówkowego i który opcjonalnie realizuje mailing na wskazaną listę adresów przedsiębiorstwa i firm korzystających z systemu

Jak to działa?

Po zakończonym kursie kierowca uruchamia aplikację w której loguje się przez podanie numeru wozu, a następnie potwierdzenia go za pomocą klawisza OK. Z menu wybiera odpowiednią transakcję ( zapłaty za kurs kartą lub kodem, sprawdzenia limitu bądź unieważnienia transakcji), po której przeciąga kartę przez czytnik lub przez wciśnięcie określonej kombinacji klawiszy umożliwia ręczne wprowadzenie kodu.

Jeżeli z jakichkolwiek względów transakcja nie może dojść do skutku (np. na skutek zablokowania terminala przez operatora, zablokowania karty, niewystarczającego limitu, nieznanego numeru karty…) to serwer odsyła do terminala informacje o odmowie wykonania transakcji oraz o przyczynie tej odmowy. Terminal po otrzymaniu odpowiedzi z serwera drukuje potwierdzenie wykonania albo odrzucenia transakcji (dla kierowcy) oraz dwie kopie (dla pasażera i dla firmy). W przypadku udanej transakcji, na wydruku potwierdzenia pojawiają się dwa pola przeznaczone do ręcznego wpisania trasy (Z ……. Do …….) przez kierowcę.

Dane wykonanej transakcji natychmiast stają się dostępne w serwisie www, gdzie dostępne są dla centrali przedsiębiorstwa taksówkowego (pełen dostęp), firmy (dostęp do podglądu raportów oraz blokowanie karty i konfigurowanie powiadomień), dla kierowcy (dostęp do raportów dotyczących tego kierowcy) oraz dla pasażera (dostęp do raportów dotyczących karty posiadanej przez tego pasażera).

 

KONTAKT

Tel.  608 418 668, 18 521 18 06, e-mail: eft@novitus.pl